Praktiske informationer om lystfiskeri i Ikast-Brande

Det er gratis for alle at fiske ved en del af Ikast-Brande's arealer ved Brande Å, Holtum Å, Storå og mindre søer. Se alle stederne her.

Det er tilladt at fiske i perioden den 15. maj - 16. november på disse strækninger. Den eneste forudsætning er, at du på forhånd har betalt for det statslige fisketegn, hvis du er i aldersgruppen 18 - 65 år.

Sådan kan man fiske gratis
Lystfiskere i aldersgruppen 18 - 65 år skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også gratis fiskeri på de nævnte strækninger i Ikast-Brande Kommune.
Fisketegnet kan du købe på www.fisketegn.dk. Priserne ligger fra 40-185 kr.
Inden du kaster snøren i vandet, skal du sikre dig, at du står på den rigtige side af vandløbet. Kommunen er nemlig ikke bredejer på begge sider af vandløbet, ved alle strækninger.

Generelle informationer om statsligt fisketegn og fiskekort

Alle lystfiskere mellem 18 og 67 år skal have et fyldigt fisketegn for at måtte fiske i danske farvande. For personer over 67 år gælder sygesikringskortet, eller kørekortet, som legimitation for fritagelse af køb af fisketegnet. For det meste er fiskeretten i søer og vandløb privat, men den bliver tit lejet ud til lokale lystfiskerforeninger. Ønsker du at fiske sådanne steder, vil du, udover det obligatoriske statslige fisketegn, også skulle købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand.

Et dagskort koster fra DKK 40-150 og et ugekort fra ca. DKK 100-350.

I 2012 opbrugtes laksekvoten for fiskeriet i Skjern Å allerede efter en lille uges tid, og de sports- og lystfiskerforeninger, der har fiskeret ved Skjern Å, har diskuteret, hvorledes en gentagelse af dette kan undgås fremadrettet. Da der endnu ikke er opnået enighed, gælder der meget forskellige regler og priser. F.eks. har flere foreninger helt lukket for salget af dagskort den første måned, mens andre har valgt at hæve prisen for dagskortet til DKK 400 i samme periode. Det er dog stadigvæk muligt at melde sig ind i de forskellige sportsfiskerforeninger. Der kan også i laksefiskeriets første måned købes årskort til Skjern Å.

Turistkontoret Visit Ikast-Brande kan give detaljerede oplysninger om de specielle fiskesteder og vil kunne henvise til lokale sportsfiskerforeninger.

websiden www.fiskekort.dk gør det muligt for dig at få overblik over, hvem du skal kontakte, de pågældende steder.

Salg af fisk, som er fanget med stang, er forbudt i Danmark. Fang derfor kun fisk til eget forbrug!

Da fisk er levende skabninger, skal de behandles som sådan. Dvs. fisken skal aflives straks, efter den er kommet på land.

Pas godt på områdets natur

Fjern fiskerester og fisk, således at smittefare minimeres og efterlad ikke rester af fiskeline eller kroge, da de kan være til stor skade for fugle. Ryd op efter endt fiskeri.

Fredningstider

Nedenstående fredningstider er vejledende. Vær opmærksom på, at der kan gælde forskellige lokale reguleringer af såvel fredningstider som fredningsbælter, så det anbefales altid at holde sig løbende ajour med dette, inden fisketuren påbegyndes. 

 1. Laks                   16.10-31.03
 2. Havørred            16.11-15.01
 3. Regnbueørred     Ingen
 4. Bækørred            16.11-15.01
 5. Gedde                 01.04-30.04
 6. Aborre                Ingen
 7. Stalling               Genudsættes
 8. Sandart               Ingen

Totalfredning af fiskevand

Totalfredningen af fiskevandet er fra 16. november til og med 15. januaer.

Der kan gælde separate regler for de enkelte åsystemers strækninger eller andre lokale reguleringer.

Fredningsbælter

I danske ferskvande er der indført fredningsbælter med det formål at sikre, at de fisk, der i løbet af året bevæger sig fra vandløb ud i havet, kan gøre dette uhindret. Fredningsbælterne er indført, hvor åer, bække og indvande i øvrigt løber ud i havet. Det er forbudt at fiske mindre end 500 meter fra midten af et udløb.

Generelt gælder reglerne om fredningsbælter fra 16. september til 15. marts. Vær dog opmærksom på, at der lokalt kan gælde andre regler og tidspunkter. Yderligere information findes på fredningsbælter her.

Mindstemål

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

 1. Laks                     40 cm
 2. Havørred              40 cm
 3. Søørred                40 cm
 4. Regnbueørred       Ingen
 5. Bækørred             30 cm
 6. Gedde                  60 cm
 7. Aborre                  Ingen
 8. Helt                     36 cm
 9. Sandart                50 cm
 10. Gule ål                 45 cm
 11. Krebs                    9 cm*

Mindstemål og fredningstider kan du løbende finde informationer om ændringer.

Genudsætning

Hvis fangede fisk er under mindstemålet, skal de straks genudsættes. Dette gælder, hvad enten fisken er levende, skadet eller død. Genudsættelsen bør ske på den mest skånsomme måde. Det er ligeledes ikke tilladt at beholde fredede fisk.

Adresser på nærmeste lokale sportsfiskerforeninger, yderligere oplysninger om mindstemål, etc. kan fås hos Danmarks Sportsfiskerforbund:

www.sportsfiskeren.dk

 

 

Del denne side

Attraktive fiskesteder ved Bording og Guldforhoved

Køb nationalt fiskekort
Lokal fangst