Indsatsområder

VisitIkast-Brande arbejder målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region for at styrke profileringen af området, og derved øge tilstrømningen af turister.

Dette gør vi i tæt samarbejde med vores medlemmer og samarbejdspartnere. Nedenfor finder du en oversigt over nogle af vores seneste indsatsområder:

Øget digitalisering

Visit Ikast-Brande arbejder med løbende udvikling og opdatering af digitale platforme. Nedenfor finder du en liste over nogle af de medier, som har vores opmærksomhed for øjeblikket:
- Infoskærme, 15 stk i området, baseret på indhold fra vores hjemmeside
- Facebook profil: VisitIkast-Brande
- Facebook profil: Street Art-Brande
- Youtube - Street Art - Denmark
- Nyhedsbrev til medlemmer hos Visit Ikast-Brande

International Street Art Festival i Brande

Siden 2015 har området haft succes med at afvikle en årlig Street Art Festival. Lions Brande er drivkraften bag projektet, mens Visit Ikast-Brande bistår med markedsføring af projektet. Den Internationale Street Art Festival er blevet en stor succes, og har i tiden efter selve arrangementet har kunstværkerne trukket adskillige turister til byen, og har herved bidraget med øget omsætning hos byens erhverv. 

Oplevelsesguide

Hvert år udarbejder vi en omfattende oplevelsesguide, som distributeres til alle landets turistinformationer, motorvejstankstationer, samt vores medlemmer og områdets erhverv. Destinationsbrochuren er i høj grad med til at markedsføre og synliggøre Ikast-Brande området og fortælle hvilke herlige attraktioner og seværdigheder, vi har at byde på. Samtidig beskriver den områdets unikke og innovative erhvervsliv.

Lystfiskerguide samt cykel- og vandretursfoldere

Senest har vi arbejdet med udvikling af tre specifikke foldere med fokus på hhv. lystfiskeri, samt cykel- og vandreture i det midtjyske. Dermed vil vi fremover tilbyde dette nye materiale, hvori du som gæst kan finde alle relevante oplysninger inkl. kortmateriale, nyttige informationer, mv.

De tre folderne kan findes på turistkontoret, samt hos relevante aktører i området. 

Hærvejen

Hærvejsprojektet har gennem de seneste år udgjort en stor del af opgaverne hos Visit Ikast-Brande. Projektet har igangsat mange nye initiativer langs Hærvejen og involveret en lang række aktører. Disse aktører arbejder naturligvis videre med deres egne projekter, selvom Hærvejsprojektet officielt er afsluttet. Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner, Region Midt og turistorganisationerne i de 3 kommuner har samarbejdet om Hærvejsprojektet.

Det store vandskel

Det Store Vandskel har ligeledes udgjort et projekt på tværs af et antal midtjyske kommuner med afsæt i Hedensted Kommune. Selve vandskellet ligger naturskønt lidt syd for Rørbæk Sø og dækker området, hvor Skjernåen og Gudenåen udspringer. Visit Ikast-Brande har deltaget i projektet og udviklet guidede vandreture med det formål at tiltrække flere gæster til området. 

Business Connect Denmark

Business Connect Denmark er et selvstændigt projekt under Visit Ikast-Brande, som er etableret for at øge fokus på områdets stærke virksomheder primært inden for vand- og vindenergi. Formålet er at skabe professionelle relationer mellem internationale og lokale virksomheder. Business Connect Denmark er et omfattende projekt med støtte fra EU, LAG og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som på sigt skal gavne vores medlemmer og erhvervslivet i Region Midt. Erhvervsturismen er en fremtrædende del af turismen i vores område, og derfor også en vigtigt parameter for os. 

Del denne side

Street Art Festival
Oplevelsesguide
Hærvejen
Det Store Vanskel