Fortid og nutid

Ikast-Brande byder på en spændende historie om de mange muligheder, som den midtjyske muld har budt på. Iværksætterånd og initiativ har været nøgleord for området, som også har medført udfordringer, nytænkning og tilpasninger. Mulighederne var mange og strakte sig fra tørvegravning og brunkulseventyr, til tekstilmekka og nu de succesfulde internationale virksomheder med hovedsæde i området.

Her finder du udvalgte glimt fra historien, som har præget området siden 1800-tallet. Den barske hede gjorde det fx. svært for de første bønder at dyrke afgrøder, men med viljestyrke og mod, så lykkedes det.

Læs et par historier nedenfor, og bliv inspireret til dit næste besøg i Ikast-Brande området.

 

 

Udviklingen

Erhvervseventyret er en fortælling om den erhvervsmæssige udvikling, der har dannet grundlag for områdets nuværende eksistens.

Fortællingen starter fra Hærvejens vandrere til hedens opdyrkning, over industrialiseringen via brunkulsepoken op til nutidens internationale virksomheder. 

Her finder du udvalgte historier, som hver især har haft indflydelse på området. 

Søby Brunkulslejer

I 1970 stopper produktionen af brunkul, og entreprenørerne slukker for pumperne, som holdt grundvandet væk.

 

Det oversvømmede på en naturlig måde de mange åbne lejer, som vi den dag i dag ser som menneskeskabte søer.

Naturen ændrer sig konstant, da der jævnligt sker jordskred i området grundet udgravningerne.